معرفی ورزش یوگا

یوگا فعالیتی است که انعطاف پذیری شما را افزایش می دهد، ماهیچه های شما را تقویت می کند، تمرکز فکر شما را بالاتر می برد و شما را آرام می کند. یوگا این همه و گاهی هم بیشتر را انجام می دهد!

آیا این واقعا درست است؟ حرکات یوگا به عنوان راهی برای ” سوختن چربی بدون شکستن عرق” مورد استفاده قرار می گیرد!

بله. ورزش یوگا مزایای بسیاری دارد، از جمله کمک به کاهش وزن شما!

به جز جنبه جسمی آن که به شما کمک می کند کالری را نیز می سوزاند، دلیل اصلی آموزش یوگا می تواند به شما کمک کند وزن خود را کاهش دهید که در واقع از طرف روانی آن است.

یوگا